PS: Power and Sample Size Calculation

PS: Power and Sample Size Calculation

Miễn phí
PS là một hấp dẫn chương trình để thực hiện quyền lực và mẫu kích cỡ tính toán
Người dùng đánh giá
3.9  (17 bình chọn)
Bình chọn của bạn
Điểm
2.7
100% phần mềm sạch. Kiểm tra báo cáo.
Phần mềm này nhận được 2 giải thưởng
PS là một hấp dẫn chương trình để thực hiện quyền lực và mẫu kích cỡ tính toán có thể sử dụng cái gì là tự do. Nó có thể được dùng cho việc học với dichotomous, liên tục, hay tồn tại trả lời biện pháp.
Những người khác hypothesis thú vị có thể được ghi hoặc là trong điều kiện differing đáp trả giá, có nghĩa là có, hay với sự sống sót lần, hay trong những điều khoản liên quan hiểm hay tỷ lệ ratios. Những nghiên cứu với dichotomous hay liên tục kết quả có thể liên quan đến hoặc là trùng khớp hay độc lập học thiết kế.
Chương trình này có thể xác định được bản mẫu kích cỡ cần để tìm kiếm một xác định thay đổi hypothesis với yêu cầu năng lượng, sức mạnh với cái mà là đặc biệt khác hypothesis có thể bị phát hiện với một cho mẫu kích cỡ, hoặc là đặc biệt khác hypotheses có thể bị phát hiện với một ban cho sức mạnh và mẫu kích cỡ.
Thông tin được cập nhật vào: